Amaç ve Hedeflerimiz
10 Ocak 2022

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef 1

Sunduğumuz sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkesin kolaylıkla ulaşmasınısağlamak.

Kurumsal Hedef 2

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Hedef 3

Hasta Güvenliği tehdit eden olayları tespit etmek ve gerekli tedbirler almak.

Amaç 2

Hizmet sunumunda sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir Hastane olmak.

Kurumsal Hedef 4

Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki

değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun hizmeti sunmak

Kurumsal Hedef 5

Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak

Kurumsal Hedef 6

Verdiğimiz hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek

Kurumsal Hedef 7

Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak

Kurumsal Hedef 8

Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak

Kurumsal Hedef 9

Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak

Kurumsal Hedef 10

Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak

Amaç 3

Sağlık Hizmetinin verimliliğini ve kalitesi artırmak

Kurumsal Hedef 11

Hasta memnuniyetini artırmak

Kurumsal Hedef 12

Hastanemizde Kalite kültürünü oluşturmak.

Kurumsal Hedef 13

Yüksek nitelikli hasta bakım ve tedavi hizmetlerini uygun maliyetle üreterek hastaların hizmetine sunmak.

Kurumsal Hedef 14

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Amaç 4

Sağlıklı çalışma yaşamı ortamı oluşturmak

Kurumsal Hedef 15

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Hedef 16

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 17

Sağlık çalışanların sağlık taramalarını etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak

Amaç 5

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Hedef 18

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

Amaç 6

Tesis güvenliğini sağlamak

Kurumsal Hedef 19

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Amaç 7

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

Kurumsal Hedef 20

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırmak

Amaç 8

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak

Kurumsal Hedef 21

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.