Klinik Hakkında
28 Şubat 2022

Aile Hekimliği, çocuk, genç, yaslı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan uzmanlık dalıdır. Aile hekimleri dahili, jinekolojik, çocuk sağlığı, ruhsal sorunlarla ilgili temel hastalıkları tedavi edici ve koruyucu sağlık bilgilerine sahip uzman doktorlardır.

Diğer uzmanlık dallarından farklı olarak hastaların aile hekimlerine başvurmaları için belli bir organ sistemi veya konuda sorunları olması, belli bir yaş grubunda olmaları veya belli bir cinsiyette olmaları gerekmemektedir.

Aile Hekimliği Uzmanı yas, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın herkesi kabul eder; bireylere ve ailelere sağlık hizmeti sunar, hastaların sorunlarını anlamaya çalışır; tanı koyar ve tedavisini üstlenirler. Gerektiğinde diğer uzmanlık dalları ile görüşür, hastayı birlikte değerlendirir.

Aile hekimleri sadece tedavi eden değil, hastalarını hastalıklardan korumaya çalışan hekimlerdir. Koruyucu hekimlik konusunda, Aile Hekimleri, bebek ve çocuk takibi ve ası uygulamaları, aile planlaması, gebe takibi ve ası uygulaması yapar; salgın ve bulaşıcı hastalıklar varlığında aile bireylerini bilgilendirir ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlar, diğer tıp branşlarıyla ortak olarak toplumun sağlığını koruma çalışmalarına aktif olarak katılır.